BATTERY CLEANER почистване на клеми и акумулатор


.

BATTERY CLEANER почистване на клеми и акумулатор

20.22 лв.

Автомобилни спрейове и добавки Johnsen’s

Описание

BATTERY CLEANER почистване на клеми и акумулатор -почиства  акумулатора, клемите, скобите, конекторите, кабелите и държачите, бушони, бушониера, гнезда и др. ел. части.

BATTERY CLEANER почистване на клеми и акумулатор е професионален, много концентриран препарат. Той успешно премахва окис и нагар. Подходящ за употреба при превозни средства, офиса или дома. Почиства контакти без допълнително третиране. Отстранява корозията.  Възстановява проводимостта на ток.  Установява и маркира от жълт до розов цвят течове от киселина и я неутрализира. Удължава живота на акумулатора и усигурява максимална проводимост на ток.

Упътване: Напръсквайте директно разстояние 20-40 см. върху акумулатора, клемите, скобите, конекторите, кабелите и държачите.

Идентификатори на продукта: Смес от посочените по-долу вещества с безопасни примеси: Нефтен газ Cas № 68476-86-8, 2-бутоксиетанол CAS No 111-76-2.

Категория на опасност: Газове под налягане, Категория 1,Корозия/дразнене на кожата, Категория 2, Мутагенност за зародишни клетки, Категория 1B.

Сигнална дума : Опасно!

Предупреждение за опасност: H280 Съдържа газ под налягане: може да експлоадира при нагряване. H315 Причинява кожнодразнене. H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите. H350  Може да причини рак.

Препоръки за безопасност: P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции. P202 Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.P251  Съд под налягане: да не се пробива и изгаря дори след употреба , P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате., P404 Да се съхранява под ключ, P410 +P412Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

Внимание: Съд под налягане: да се предпазва от пряка слънчева светлина и да не се подлага на въздействие на температури, превишаващи 50 °C. Да не се пробива или изгаря дори и след употреба. Да не се пръска срещу открит пламък или всякакъв нажежен матириал. Да се държи на разстояние от запалими източници. Да не се пуши. Да се пази от деца.

Производител – Johnsen’s Technical Chemical Co. – (TCC®)Cleburne, TX 76033,USA  / Made in the U.S.A.

Химичните вещества като съставна част от продукта са регистрирани съгласно Европейското законодателство и притежават регистрационни номера по регламент на REACH.

 

Brand

Автомобилни спрейове и добавки Johnsen’s

Автомобилни спрейове и добавки Johnsen’s Johnsen’s съществува на пазара още от далечната 1928 год. , стартирайки само с производството и бутилирането на спирачна течност.
Автомобилни спрейове и добавки Johnsen’s  още от самото начало на създаването си, се стремят да отговорят на всички потребности в автомобилния бранш. Марката е лидер в отговор на постоянно изменящите се нужди на автомобилния пазар в следпродажбен период.
Johnsen’s отдавна се ангажира да бъде марка, на която американците могат да се доверят. Компанията признава и задоволява изцяло търсенето на външните пазари като присъства на почти всички континенти. Глобалното присъствие на пазара ще продължи да нараства, както с качествените си продукти така и с разширяване на асортимента. Строгият тест за контрол на качеството на Johnsen’s гарантира последователност в цялата ни продуктова линия и надеждност, на която можете да разчитате. Успехът ни може да се основава на качеството на продукта, но нашият основен приоритет е ангажираността и задоволството на крайничт клиент. Пред пазарната подготовка и изпипването на всеки отделен детайл по качество, количество и опаковка е ненадминат и се изразява в няколко различни спектъра.
Автомобилни спрейове и добавки Johnsen’s предлагат:
технически спрейове за електроника; антикорозионни покрития и спрейове за защита; електропроводими и контактни спрейове; спрей за стартиране на двигател , ефективен до -40С; лубриканти против замъгляване и изпотяване на стъкла; лубриканти против скърцане и приплъзване на ремъци; спрейове и препарати за почистване и поддръжка на дебитомери, мап сензори, EGR, DPF и др.; силиконови спрейове и спрейове за апликация и импрегниране на кожа, метал, пластмаса, дърво, махагон, инокс, хром, алуминий, плат и тапицерии и др.; специализирани лепила за гума, каучук, пластмаса и метал; професионални, доказано-работещи добавки за гориво, масло, трансмисия, охладителна система, климатична система, хидравлика и др. ; добавки за премахване на вода от горивото, против кристализация, цетанови и октанови подобрители, добавки против прегряване и висока температура, добавки за почистване на дюзи и разпръсквачи, добавки против корозия в резервоара и омекотители за гориво; технически спрейове за почистване на киселини от акумулатор, силно замърсени двигатели, ск. кутии и др., спрей за почистване на купе и екстериор, спрей за почистване на интериор и др. Всички продукти с марка Johnsen’s може да намерите при нас на преференциални цени. За всички продукти можем да предложим и едрова цена!
Автомобилни спрейове и добавки Johnsen’s

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „BATTERY CLEANER почистване на клеми и акумулатор“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Също може да ви хареса…